Öğrenme Güçlüğü
Ana sayfa > Kullanım Alanları > Öğrenme Güçlüğü


 

Öğrenme Güçlüğü, Okuma Bozukluğu (Disleksi) ve Matematik Bozukluğu olarak iki ayrı grupta incelenir. Her ikisi de ayrı ayrı görülebildiği gibi sıklıkla beraber de görülebilmektedir.

Öğrenme güçlüğü görülen çocuklardaki, okuma bozukluğu ve matematik beceri bozukluğu yaşla ve bilişsel akademik yeteneklerle uyumsuzdur. 

Okuma güçlükleri ve matematik becerilerindeki yetersizlik, okuryazarlık gerektiren akademik ve mesleki kariyer ile yaşam aktivitelerini engeller.

Okul Öncesi Dönemde:
Sesleri, kelimeleri ve harfleri hatırlamada güçlük çeker.
Alfabedeki ve kelimelerdeki harflerin, verilen talimatların sıralarını hatırlamada güçlük çeker.
Kopyalama ve boyamada zayıflık gösterir.
Zayıf hafıza ve yetersiz öğrenme becerisi mevcuttur.
Harf ve kelime oyunlarında tepki vermede yavaşlık vardır.

İlkokul Döneminde:
Okula karşı isteksizlik duyulur.
Kelimeleri, sesleri ve harfleri öğrenmede güçlük çeker.
Kelimeleri hecelere ve harflere ayırmada güçlük çeker.
Okumada güçlük çeker.
Kelime ve ses bilgisinde zayıflık vardır.
Verilen talimatları takip etmede güçlük çeker.
Plan yapamaz.
Hiperaktivite ya da asabiyet gibi davranış bozuklukları vardır.

Ortaokul ve Lise Döneminde:
Okurken veya hecelerken harf ve seslerin sıralamasında güçlük çeker.
Ödev yaparken ve sınava çalışırken çok zaman harcar.
Sınavlarda zamanı yetiştirmede güçlük çeker.
Hatırlamada güçlük çeker.
Planlamada yetersizlik vardır.
Genel bir asabiyet durumu söz konusudur.
Okuldan sık sık kaçma eğilimi içindedir.

Üniversite ve İş Yaşantısında:
Okuma, yazma ya da hesap yapmayı gerektiren işlerden kaçınır.
Özgüven eksikliği vardır.
Planlama yetersizliğine bağlı sorumluluk alamama ya da alınan sorumluluğu yerine getirememe gibi belirtiler gösterir.

       
Frontal Denge © Tüm hakları saklıdır. Ana sayfa | Neurofeedback Nedir? | Kullanım Alanları | Araştırmalar / Makaleler | İletişim web tasarım