NEUROFEEDBACK

Neurofeedback, beyin aktivitesinin elektrodlar yardımı ile ölçümlenerek kişiye görsel, işitsel ve dokunsal olarak geribildirim sağlayan bir yöntemdir. Basitçe anlatmak gerekirse beyin kendi aktivitesini izleyerek kendini düzenlemeyi öğrenir.
Bu sayede kişi yaşadığı psikolojik sıkıntıları çözmeyi başarabilir ve beyin performansını optimal seviyeye taşıyabilir. 

Kronik Stres / Stres Yönetimi

Stres herkesin yaşamı boyunca karşılaştığı durumlardan biridir.
Çevreyle uyumu bozan, kapasiteyi zorlayan stres, kişiyi rahatsız eden bir duruma karşı organizmanın verdiği bir tepkidir. Tepki iki şekilde karşımıza çıkar.
SAVAŞ ya da KAÇ! Bu durumda canlı, canını kurtarmak için ya kaçar ya da savaşır. Bedenen kendini bu eyleme göre düzenler.

Peki, bu sırada beynimizde neler olur?
Beynimiz stresi fark edince kortizol salgılamaya başlar ve bu işlem anlık bir davranış sergilememizi sağlar. Yani hayatta kalmamız için gereken sistemleri aktive eder ve gereksiz işlemleri durdurur. Karşımıza çıkan tehlikeye karşı bir hamle yapacak şekilde hazırlanırız. Ya savaşırız ya da kaçarız.
Ancak kronik stresin neden olduğu uzun süreli yüksek kortizol salınımı beyne zarar vermeye başlar.  
Örneğin, kronik stres amigdaladaki (beynin korku merkezi) nöron iletişimi arttırır ve kortizol arttıkça hipokampus ( öğrenme, hafıza ve stres kontrolü) üzerindeki elektrik aktivitesi bozulur.  Uzun süreli kortizol salınımı nedeniyle nöronlar arası sinaptik bağlar kaybolur. Özellikle prefrontal bölgenin etkilenmesi nedeniyle dikkat, karar verme ve sosyal ilgi gibi konularda sorun yaşamaya başlarız.
Yapılan araştırmalar kronik stresin pek çok hastalığın başlamasına veya artmasına sebep olduğunu göstermektedir. Psikolojik ve fizyolojik açıdan hayat kalitemizi tehdit eden kronik stres karşısında çözümsüz değiliz. 
Neurofeedback uygulamaları ile beyin elektrik aktivitesini düzenlemeyi öğrenir ve performansını optimal seviyeye taşır, bu sayede kronik stresin önüne geçilmesine olanak sağlar.

Uyku Düzenleme Programı

Uyku insan yaşamının vazgeçilmezidir. Peki uykuyu vazgeçilmez
kılan, insan hayatı için bu kadar önemli yapan nedir?
Uyku beynimizin ve vücudumuzun yeniden yapılandığı bir dönemdir. Kişinin sağlıklı kalması ve iyi şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gereken yaşamsal bazı fizyolojik onarımlar yalnızca uyku sırasında yerine getirilebilir. Beyin uykuda yaratıcı tarafımızı geliştiriyor ve karar almamızı kolaylaştırır. Ek olarak beynin REM uykusunda bilgileri uzun süreli hafızaya aktardığı biliniyor. Bu nedenlerle uyku düzenimiz ve uyku kalitemiz çok büyük önem taşımaktadır.

Yeterli miktarda uyumazsak yeni bilgi öğrenme performansımız %40 oranında azalabilir.

Yetersiz uyku nörodejeneratif hastalıklara (Alzheimer, Parkinson) yol açabilir. 

Sabahları uyanmakta yaşanan zorluklar, gece uyku bölünmeleri, uykuya dalmakta zorluk gibi durumların önüne geçmek yaşam kalitemiz ve sağlığımız açısından önem taşımaktadır.

Dikkat Geliştirme Programı

Çeşitli sebeplerle oluşan dikkat eksikliği çocukluk döneminden başlayarak kişinin hayatını olumsuz yönde etkilemeye devam eder. Önce evde ufak ufak belli olmaya başlar ardından okulda başrolü kapar. Eğitim noktasında kişi bu rahatsızlık sebebiyle yeni bilgileri kaydetmekte ve öğrenmekte ciddi zorluklar yaşar. Hem ailesi hem de kendisi için yorucu bir yolculuğa çoktan başlamış olur.

Neurofeedback uygulamaları ile kişi kendi beyin aktivitesini düzenlemeyi öğrenir, bu sayede dikkat becerisini sağlaması gereken mesleki ve akademik faaliyetlerde başarı elde eder.
Dikkat eksikliği yaşayan kişiler, odaklanma gerektiren konularda beyin aktivitelerini düzenleyemedikleri için isteseler de dikkatlerini toparlayamazlar.
Neurofeedback uygulamaları gerektiğinde dikkati sağlamak ve sürdürmek için gereken beyin aktivitesinin oluşturulmasını ve geliştirilmesine yardımcı olur.

Öfke Kontrolü Geliştirme Programı

Öfke kontrolünü anlamak için öfke duygusuyla başlamak gerekir. Öfke;mutluluk,
hüzün, utanç gibi insan yaşamının temelinde olan, uygun ifade edildiğinde sağlıklı ve hayatımızın bir parçası olan duygudur. Hatta kişinin uyarılmasını sağlayarak koruyucu bir işlev edinir ve kişinin harekete geçmesini sağlar. Normal kabul edilen bu duygu ne
zaman öfke sorunu halini alır?
Öfkelendiğimiz zaman fiziksel, duygusal ve düşünsel bazı tepkiler göstermekteyiz. Bu
tepkiler arasında  gözlemlediğimiz işaretler:

Yüksek sesle konuşma, vurma, tekme atma, tartışmacı ve saldırgan olma, baş ağrısı, kalp atışının
hızlanması, mide ağrıları ve benzeri şekildedir.

Dolaylı yoldan yaşanan durumlar:
Endişe, mutsuzluk ve gerginlik, depresyon, aşırı uyku, suçluluk hali ve benzeri şeklindedir.
Bu tepkileri gösteriyorsak öfke yönetimi konusundaki becerimizi arttırmamız yaşam kalitemiz açısından önem taşır.

Performans Kaygısı

İş görüşmesine girmek,
Önemli bir sınava girmek,
Sunum yapmak ve benzeri
gibi etkinliklerde aktif olarak rol almaya karşı oluşan kaygı günümüzde bireylerin performanslarını ve başarılarını aşağıya çeken durumlar yaratmaktadır. 
Performans kaygısına sahip bir kişide kaygı seviyesi o kişinin iyi bir performans ve başarı sağlaması için gereken motivasyondan daha yoğundur. Bunun sonucunda kişi yaşadığı kaygıyı yönetemez ve başarısız olur, başarısız oldukça rol almaktan performansını göstermekten kaçınır duruma gelebilir. 
Düzenli Neurofeeback çalışmaları ile stresi kontrol altına almayı öğrenerek performans kaygısının önüne geçilmesine destek sağlamak mümkün.