testler.png

Uygulanan Testler

Potasiyel için keşifler

 

WISC-IV

Zeka Testi

6 yaş 0ay ile 16 yaş 11ay arası çocuklara uygulanan bir testtir. 
Zeka testi olarak bilinir fakat IQ skor ölçmek amacıyla yapılmamalıdır. 
Zekayı 4 farklı alanda inceler; çocuğu hem kendi içinde değerlendirir hem de yaşıtları arasındaki en güçlü ve en zayıf alanları görmemizi sağlar, 
böylece çocuk eğer herhangi bir alanda beklenenden daha düşük bir performans sergiliyorsa, onun kaynağına yönelik bir öngörü oluşturabiliriz. 
Çocuğun nasıl daha iyi öğrenebileceği ve hangi alanlarda daha güçlü olduğu yönünde bilgi verir. Yine aynı şekilde hangi alanlarda desteklenmeye ihtiyacı olduğunun bilgisini verir ve bunun sonucunda gerekirse bir çalışma planı hazırlanır. Bu sayede çocuk potansiyel performansına ulaşma şansı yakalar.

QIK

Dikkat Performansı

Qik testi küçük bir cihaz yardımı ile kişinin dikkat performansının ölçülmesini sağlar.
Ortalama cevap süresi, cevapların tutarlılığı, hata sayıları ve hataların özelliği yani ne zaman hangi durumlarda hata yapıldığı kaydedilir.
Hız, doğruluk ve tutarlılık ölçülür. Tüm bunlar test sonrası normlarla karşılaştırılır.
Danışan 21 dakika sürekli bir teste tabi olur. Bu sürede 600 tepki ölçülür. Bu tepkilere verilen cevaplara göre bir rapor hazırlanır.
• Anlık Dikkat,
• Dikkati Sürdürebilme,
• Çeldiricilere Karşı Koyabilme
gibi dikkatin bileşenlerini de ölçme kapasitesi olduğundan mevcut performansı ve performanstaki artışları belirlemede etkilidir.

Burdon Dikkat Testi

Dikkat Performansı

Öğrenme için çalışma, iyi öğrenme için dikkatin toplanması ve toplamanın uzun süre dağıtılmaması çok önemlidir. Dikkatle okunmayan bir metin ne kadar yinelenirse yinelensin hiç akılda kalmaz. Her şeyden önce öğrenilecek konu üzerinde ilgi ve dikkatin toplanması gerekir.
Çocuklarımızı tanırken de onların dikkatlerinin gücü ve özellikle dikkatlerini bu noktada toplayabilme yeteneğini bilmek önem kazanır. 10-20 yaş arasındaki bireylere uygulanan bu test kişinin gönüllü katılımıyla gerçekleşir ve dikkat yoğunluğunu öğrenmemize yardımcı olur. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtileri olan çocuklarımızda dikkat gücünü ölçme amacıyla kullanılır. Aynı zaman da bütün çocukların birbirinden farklı olduğu düşünüldüğünde, dikkat gücünü bilmek çocuklarımıza özel ders çalışma programı hazırlamak büyük önem kazanır. Bu durumda uygulanan Burdon testi ile birlikte dikkatlerini başlangıçta mı yoğunlaştırıyorlar yoksa onlar için bu çok mu zor bunları görebiliyoruz. Hem günlük hayatında hem de okul hayatında bireylere kolaylık sağlar.

Nöropsikolojik Testler

Bilişsel Fonksiyonlar

Nöropsikolojik Testleri genellikle psikiyatristler veya nörologlardan talep ederler. Psikologlar tarafından uygulanırlar.
Doktorların gerekli gördüğü durumlar haricinde,
• Unutkanlık,
• Dikkat eksikliği,
• Konsantrasyon Zorlukları,
• Konuşmada Güçlükler
gibi durumlarda nöropsikolojik değerlendirmeleri uygulamak yerinde olacaktır. Üstelik gerekli durumlarda belirli aralıklarla testler tekrarlanarak kişinin şikayetlerindeki gelişmeler ya da gerilemeler takip edilebilir.